» ΑΡΧΙΚΗ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - ΣΥΣΤΗMA ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΕΡΙΟΥ FLEXIGAS™

ΣΥΣΤΗMA ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΕΡΙΟΥ FLEXIGAS™


Σύστημα FlexiGasTM
Το σύστημα FlexiGasTM, αποτελούμενο από την εύκαμπτη ανοξείδωτη σωλήνα FlexiGas και τα εξαρτήματα, είναι εγκεκριμένο για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου σε οικιακές, εμπορικές και βιομηχανικές εφαρμογές.

Πιστοποίηση
Το σύστημα FlexiGas™ κατασκευάζεται σε συμμόρφωση με το πρότυπο BS EN 15266:2007 (Stainless steel pliable corrugated tubing kits in buildings for gas with an operating pressure up to 0,5 bar) και είναι πιστοποιημένο βάσει του συστήματος πιστοποίησης KiteMark του διεθνώς βραβευμένου φορέα πιστοποίησης The British Standards Institution (BSI Group).